dołącz do nas

Pole Golfowe

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OŚRODKA GOLFOWEGO

1. Na polu PAR20, PAR72 i Akademii Golfa obowiązują ogólne zasady Etykiety Golfa oraz Przepisy Lokalne. Skrót do Etykiety Golfa- Etykieta . Przepisy Lokalne znajdują się na Score Card i Tablicy Ogloszen Klubu.

2. Zamachy można wykonywać wyłącznie przy zachowaniu odpowiedniego dystansu do innych graczy.

3. Uderzenie wykonujemy dopiero, kiedy poprzedzający gracze oddalą się na bezpieczną odległość.

4. Uderzenia na TEE wykonujemy zawsze z podwyższenia używając TEE PEG (kołeczek). Zamachy próbne wykonuje się poza obszarem TEE. Na GREENACH wolno używać jedynie PUTTER’a.

5. Należy naprawiać wszystkie uszkodzenia darni ( divot’y) oraz garbić po sobie bunkry. Do bunkrów należy wchodzić od najniższej i najmniej stromej strony. Grabie powinny opierać się końcem trzonka o krawędż bunkra lub metalowe podpory i być ułożone w miarę możliwości równolegle do prawdopodobnego toru lotu piłki.

6. Podczas gry należy uważać, aby nie przebywać na obszarach należących do innych dołków.

7. Poszukiwanie zagubionej piłki może trwać max. 5 minut.

8. Piłki treningowe powinny pozostać na terenie Driving Range. Zabranie piłek z Driving Range na inne obszary pola, wliczając Chipping Green, Putting Green, Practice Bunker, jest niedozwolone i może stać się przyczyną oskarżenia.

9. Nie respektowanie REGULAMINU korzystania z pola, ETYKIETY golfa oraz PRZEPISOW LOKALNYCH zamieszczonych na Score Card powoduje utratę prawa do korzystania z ośrodka golfowego w Postołowie.

10. POSTOŁOWO GOLF CLUB Sp. z o.o., w stosunku do osób korzystających z ośrodka jak i osób odwiedzających i towarzyszących , nie ponosi odpowiedzialności za:

  • wszelkiego rodzaju zniszczenia i/lub utratę mienia powstałe na terenie ośrodka golfowego,
  • urazy oraz ich ewentualne następstwa powstałe w trakcie gry w golfa oraz na terenie budynków klubowych i parkingu

11.Gra w golfa odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność gracza.

Pole Par20 i Akademia Golfa to wspaniałe miejsce gry i treningu dla wszystkich golfistow niezależnie od poziomu gry jaki reprezentują.

Serdecznie zapraszamy
Zespół Postołowo GC