dołącz do nas

Golf course

POLSK PARADIS

Holes ScoreCard Course & Slope Rating

SVENSK GOLF MAGAZINE NR10 OKTOBER 1998
Cles Lind

Gdansk är den gamla handelsstaden där det skrivits polsk nutidshistoria. Här föddes Solidaritetsrörelsen, ledd av den mustaschprydde Lech Walesa. Här började kommunismens sönderfall. Här finns ocksa, paradoxalt nog, en golfbana av allra högsta klass. Föreställ dig följande: Det är en underbar sommardag. Blä himmel utan moln, drygt 20 grader, milda men uppiggande briser. Framför dig ligger en ljuvlig golfbana. Utmanande layout, spännande greenomrAden, förstklassig finish rakt igenom, det mesta vilande pa sandjord som garanterar de där speciella, fina fairwaylägena.

Och det kanske bästa av allt.Det finns inga köer pa banan, inte en själ i sikte. I själva verket är , under av under, du och dina spelkamrater helt ensamma om härligeheten! Precis detta upplevde jag i somras, närmare bestämt pa Gdansk Golf & Country Club, ett par mil söder om den polska forna hansastaden. Historien om denna unika klubb och bana börjar med en svensk vid namn Matti Idman. Genom sitt davarande arbete pa Skogsstyrelsen kom han pa 70-talet i kontakt med en polsk kvinna, Bozena Karmelitow. Hennes man Konstanty hade en rörfirma och den juristutbildade Idman bistod med hjälp beträffande en del pappersexercis. Pa sa sätt höll bekantskapen i sig genom aren och det hände att de berörde tanken pa att starta nagot gemensamt projekt. Sommaren 1989 träffades de hemma hos Idman i Saltsjöbaden. Konstanty Karmelitow sa under kvällen: „Nu har det ekonomiska systemet förändrats i Polen. Nu finns möjligheterna, vi maste hitta pa nagot tillsammans.” Idman svarade: „Golfen exploderar överallt, varför inte bygga en golfbana ?” Till bilden hör att den i dag 60-arige Matti Idman växte upp med. golf. Som barn bodde han i Tylösand om somrarna och gick ofta caddie pa Halmstadbanan. Han började spela själv och har genom aren bibehallit kärleken till spelet. Efter nödvändiga sonderingar och diskussioner fattades beslutet om golfbanebyggandet. Sedan gick det snabbt. Lokaliseringen till Gdansk-omradet var naturlig. Konstanty växte upp i Gdansk och hade manga kontakter kvar. Vidare har Trestadsomradet – Gdansk, Gdynia och indylliska kurorten Sopot – ett befolkningsunderlag pa över 1 miljon människor, dessutom manga företag med utländsk personal. Vidare färjeföörbindelser med. Skandinavien, där det redan i slutet av 80-talet var tätt pa golfbanorna, atminstone i storstadsomradena. Via sina kontakter startade Konstanty Karmelitow den omständliga jakten pa lämplig mark. Pa hösten lokaliserades ett omrade söder om Gdansk, nära den lilla byn Postolowo, och den 9 oktober reste Matti Idman ner för att inspektera. Hans första tanke var :”Det här är perfekt.”Omradet var vakert, lubnt och fridfullt, lagom kuperat, örsett med. en liten sjö mitt i och andra vattendrag. Dessutom bestod marken till största delen av självdränerande sandjord. Problemet var att det fanns en rad olika markägare att bearbeta: ett tjugotal bönder som ägde smalotter, kommunen samt ett sandföretag som hade brukat ett sanndtag pa omradet. Lägg till det den omfattande byrakratin samt totala okunskapen om golf. Vid den här perioden fanns ännu ingen golfbana i Polen, knappt nagon kände till spelet. Uppköpen började. För att fa kommunen, som inledningsvis reste höga ekonomiska krav, mera välvilligt inställd skänktes blanb annat en ny kyrkklocka för 5000 dollar. Dessutom kläder till en skolfröken i Postołowo att utdelas bland barnen. De atgärderna innebar en första islossning. Varen 1990 var de problematiska köpeprocesserna över och all nödvändig mark anhandlad, dessutom den byrakratiska tillstandsdjungeln forcerad. Under tiden hade affärsiden utvecklats. Företaget East Golf Limited bildades med. familjerna Idman och Karmelitow som delägare. Företaget skulle äga banan och tjäna pengar pä i första hand försalda spelrätter. Det skulle bli en masterskaps – bana, strikt enligt USGA-standardde höga krav som det amerikanska golfförbundet ställer pä mästerskapsbanor och som gäller bland annat uppbyggnaden av utslagsplatser och greener, grässorter, etcetera. Ambitionen var att bygga en sa förstklassing bana att den i framtiden kunde sta som värd för en tävling pa Europatouren. Detta i sin tur skulle leda till attraktiva, efterfragade spelrätter och goda greenfee -förtjänster. Som bandesigner engagerades engelsmannen Jeremy Turner som ritat flera golfbanor i Sverige. Torbjörn Nordberg, da greenkeeper pa Knistad utanför Skövde, projektanställdes som byggledare.Tva australiensare tog hand om bevattningsdelen. Sven- Ove Dahlsson, en av Sveriges ledande gräsexperter, fick i uppdrag att ta fram „specialsytt” gräs, som sedan köptes fran Wiebulls i Hammenh&aouml;g. Via en firma i Orsa fick man fatt pa en erfaren grävmaskinist som buggde tees och greener. Och sa vidare. Det hela finansierades genom svenska banklan samt personliga lan och insatser av Idman och Karmelitow.

Allt gick bra till en början, banarbetet framskred enligt planera och i juni 1992 var det tänkt att invigningsslaget skulle slas. Men lagkonjukturen kom emellan och bankerna sa plötsligt – stopp! 1992 var därpa tio, 1994 tolv och 1995 fjorton. Den dröm som Idman och Karmelitow haft i det skedet, 1995, hotad. I själva verket var situationen tämligen desperat. Bankerna sa fortfarande stopp, kassan var i princip tömd och det fanns ansenliga skulder. Skulle det hela kunna fullbordas? I det läget kom en ny man in i bilden . William Siwek, exil -polack i 40 -arsaldern, uppväxt i Trestadsomradet, hade blivit stadd vid kassa som skeppsmäklare med kontor i Hamburg och pa Cypern. I Tyskland hade han kommit i kontakt med golf, och när han pa besök i hemtrakterna upptäckte Gdansk G&CC köpte han genast en spelrätt, den första som över huvud taget saldes.

William Siwek är affärsman och när han tittade närmare pa projektet och dess problem blev han ännu mer intresserad. Det resulterade i att han senhösten 1995 tog över 51 procent av aktiestocken i East Golf Limited. Detta mot att han säkerställde fullbordandet av banan, köpte in maskiner, tog ansvar för driften de första aren samt byggde ett klubbhus. Nu tog det hela fart igen och i juni 1997, efter sju svara ar, lag banan äntligen spelklar med sina 18 hal. Den totala kostnaden var da uppe i drygt 25 miljoner kronor. Resultatet motsvarade de högt ställda förväntningarnaoch redan öppningsaret genomfördes den första stora tävlingen pa banan, Polish Open (som även kommer att spelas pa banan i oktober 1998 och 1999), med bland annat ett 50-tal svenska proffs pa plats. En var Joakim Sabel, instruktör pa Stockholms GK och engagerad i banprojekt som Nya Västervik och kommande Brollsta norr om Stockholm. „En prima överraskning, banan skulle helt klart platsa pa Sveriges tio- i – topp- lista”, sa Sabel efter besöket. En annan var Joakim Rask, som blev tvaa i tävlingen och tyckte att det var en av de bästa banorna han spelat under säsongen. Banan är eexceptionell. Fjärde är till exempel en lang, ganska smal par 5:a som sträcker sig längs sjön, med ett avslutande slag över vattnet mot flaggan. Fran backtee är det en rysare, särskilt i motvind. Avslutningen är dramatisk. 15:e är en lang par 4:a, där andraslaget, ofta uppat 200 meter, vilket i och för sig är onödigt krävande, ska slas över brett vatten mot green. 16:e är ett korthal över nytt vatten (207 meter fran backtee, mänskligare fran vanliga tees), 17:en kort, knepig par 4:a med en utsökt placerad green nära vattnet. Och avslutningsvis 18:e, en par 5:a där det mesta kan hända. Välbunkrat och med vattenhinder som hotar saväl första-, som andraoch tredjeslaget. Men det som framför allt slar en är den rent paradisiska friden och stillheten. Inga köer, ingen hets, ingen irritation, inga femtimmars- rundor. Sadant förstar en frusterad storstadsgolfare att uppskatta, om man säger sa. Den utarrenderade franska restaurangen i det flotta klubbhuset samlar ytterlligare pluspoäng.

Men vad som kommer att hända med. ” svenskklubben” Gdańsk G & CC och dess bana star fortfarande skrivet i stjärnorma. Det är försäljningen av spelrätterna, a 8000 dollar, som i första hand ska generera intäkter och i dagsläget har blott ett femtiotal salts. William Siwek har den blygsamma ambitionen att 150 ska vara salda ar 2000, 300 nagot ar senare. „Vi har ännu inte fatt den rätta responsen bland företagen. Och det tar tid att vänja polacker, även de som är förmögna, vid västerländska nymodigheter. Det finns ett socialt motstand, det är till och med svart att fa in dem i klubbhuset eftersom de inte känner sig hemma i miljön” , säger Siwek.” Men jag tror pa vattenringseffekten. Det är svarast att sälja de första hundra spelrätterna. Sedan kommer det att ga lättare. Men det krävs förstas att vi propagerar och sprider kunskap om spelet.” Matti Idman har trots alla svarigheter sin alldeles speciella vision beträffande framtiden. „Vi har ytterligare mark som kan utnyttjas. Det kanske stannar vid en dröm, men jag ser framför mig ytterligare en 18- halsbana, bungalows och tennisbanor. Dessutom finns här en fin badsjö och perfekta jakt- och fiskemöjligheter. Det är i USA vi har var egentliga marknad. Där finns 17 miljoner poslkättlingar. Ma nga av dem vill flytta tillbaka till fädernelandet nu när systemet har ändrats. Här kan de fasitt polska paradis.”

Ett under av stillhet

Svensk Golf Magazin edition Juni 2005 nr 6

Gösta Enquist

xpg1Den svenska naturen känns igen. Men den svenska stressen är som bortblast. Här spelas golf som det en gang var tänkt. Följ med till ett grannland i snabb utveckling, men där det pa banorna ännu rader andaktsfull stillhet.

Första halet, andra halet…femte…tolfte…och nu 18:e! Var är det? Inte en fyrboll, inte en tvaboll eller ens singelgolfare varken framför eller bakom oss. Postolowos mästerskapsbana ligger öppen, stilla och tyst när jag laddar för drivern, tar ut stansen och skickar iväg bollen över en daggskimrande fairway.

En sakral morgonstämning vilar över golfbanan. Här finns ingen stress, inga köer. Detta är golf a la Polen – toppklass och avkopplande. Polen är förvisso ett stort land med 40 miljoner invanare. Kanske finns det köer till golfbannorna i andra delar av landet men jag talar om nordost, vart näromrade, om trestadsomradet Gdansk-Gdynia-Sopt. Inom en radie av tre-fyra mil finns här tva förstklassiga banor och en tredje är pa gang. Hit kom jag en förmiddag med färjan fran Krlskrona.
Gdansk Golf & Country Club, eller Postolowo som den ochsa heter, med sin mästerskapsbana var ett givet besök. Men jag var ganska nyfiken pa Sierra Golf vid Petkowice, nära Wejherowo, ochsa. För att inte tala om den nya banan, Tower GC, som ska sta färdig inom ett ar bara nagon mil fran Postolowo. Kanske kan den trivsamma känslan pa Postolowo förklaras av att här finns riktiga hemlandstoner för en svensk. Naturen är snarlik var svenska och banan är ritad av Jeremy Turner som designat mängder av banor i Sverige. Dessutom är hela anläggningen tillkommen tack vare en svensk, Matti Idman. Tillsammans med goda vänner drog han igang projektet i början av 1990-talet. Fem ar senare gick William Siwek, exil-polack och skeppsmäklare, in i projektet. Därmed blev det fart pa ekonomin och 1997 invigdes 18 hal.

xpg2Postolowo ligger i en mycket vacker natur. När Jeremy Turner var klar med projektet sa han att „Det här blir en bana som jag är stolt att bli sammankopplad med. Det är ganska sa spektakulär med den magnifika sjön som inbjuder till ändlösa möjligheter till dramatiska golfhal.”
Turner var förstas part i malet men även en erfaren expert som Jeffrey P Collinge
holändsk specialist pa konstruktion och vard av golfbanor, menar att Postolowo är ovanligt vackert belägen med spännande landskap. Den kan bli en av Europas 50 främsta banor. Redan under banans första ar spelades Polish Open här. Flera bade nationella och internationella mästerskapstävlingar har genomförts sedan dess och i ar nominerades

Gdansk Golf & Country Club till att vara värd för en av PGA:s seniortävlingar. Det är alltsa med en viss spänning och nyfikenhet jag ger mig ut pa banan. Redan pa fjärde halet möts jag av en ganska tuff par 5:a som sträcker sig nervöst nära en sjöstrand och avslutas med ett slag tvärs över sjön mot flaggan. Vatten är för övrigt en nog sa interessant ingriediens pa Postolowo.16 e är ett kotrhal över vatten 186 meter fran gul tee) med kusligt psykologist liten backe fran vattnet fram till green. Fa upp bollen pa green eller tillbaka ner vattnet är ungefär vad som gäller. Inte heller 17:e ger nagon ro fran vättnet. Det är en kort trixig par 4:a med green idylliskt – och förrädiskt – placerad intill vatten. Som avslutninig kommer sa 18:e, en par 5:a där vattenhindren star som spön i backen. Bade första, andra och tredje slaget kann bli till en vat mardröm när blodsockret efter en hel runda lagt sig till rätta i skosulorna och vattenflaskan är tom.

SIERRA GOLF DÄ? Här har skotten Cameron Sinclair ritat och tagit hjälp av modern teknik for att forma naturen. Med ett GPS-baserat system skapades höjder och dalar som matchar naturens egen arkitektoniska terräng. Sinclair har ett stort antal banprojekt bakom sig i framför allt Storbritannien och han tog med sig sina brittiska erfarenheter hit. Mängder av träd planterades och när banan invigdes 2002 spirade sma skälvande trädplantor i tusental över det 65 hektar stora omradet. I dag ha träden vuxit till sig och det som fran början sag ut som en vildvuxen ruff har blivit envisa trädstammar som lätt skickar bollarna bade hit och dit. Även Sierra är en mästerskapsbana, men här har man ocksa satsat pa att gora en omfattande resort-anlaggning. Banan mater 5787 meter fran gul tee, ar forvisso ganska ny men redan en tamligen fullfjadrad 18-halare for vanliga dodliga. Redan pa andra halet, en par 4:a pa 360 meter fran gul tee börjar svarigeterna. En till synes ganska oskyldig bunker pa vänster sida av fairway har lagom avstand for att kuna passeras med an hygglig drive. Kann man tro. Bunkern är ett monster pa 40 meters längd och 15 meters bredd. Det gäller att fa till en riktigt ordentlig träff for att na over. Att lägga tva par 5:or efter varandra hör väl inte till vanligheten men pa Sierra tänjer banläggaren pa gränserna och later ett par 5 pa 436 meter pa femte halet följas av ett par 5 pa 474 meter pa sjätte halet, för övrigt med banans lägsta handicapindex. Personligen tycker jag dock att sjuttonde halet, par 5 pa 459 meter, är det knepigaste. Inledningen av fairway sluttar kraftigt at höger ner mot vatten. Lutningen har en benägenhet att ta med sig utsla gsbollen ut i vattnet nästan oavsett hur mycket man haller upp till vänster.

PGCPRECIS SOMI ANDRA LÄNDER kring södra Östersjon har golfens utveckling formligen exploderat i Polen. Ända finns det fortfarande en stillhet pa banorna som jag aldrig mött tidigare. Man kan naturligtvis fraga sig varför ägarna da kostar pa sig att halla sina banor i topptrim. Förkklaringen heter „framtiden”. Europa förändras snabbt men även USA kommer allt närmare. Och i USA finns en enorm potential för den polska golfmarknaden. Polacker i exil vill gärna basöka sitt gamla hemland och – varför inte – ta med golfklubborna. Men än sa länge är blikarna i första hand riktade mot Skandinavien och inte minst mot de golftokiga svenskarna. Det sägs ofta om trestadsomradet att i Gdansk vandrar du i historiens spar, i Gdynia handlar du och i Sopot kopplar du av. Butikerna längs Gdynias stora gagata Swiettojanska och standen i Hala Targowa (saluhallarna) är valfyllda. De flesta kända klädmärken finns här och är betydligt billigare än i Sverige. Detsamma gäller för nästan allt fran porslin, smycken och trädgardsredskap till glasögon och synundersökningar. Men det riktigt stora klippet gör den som ska renovera lägenheten, villan eller sommarstugan. Priserna i Polen pa allt fran köksbänkar och golv till trädgardsklippare och Ikeamöbler är upp emot 40 procent lägre än i Sverige. Har man glömt släpkärran hemma sa levererar varuhusen varorna till färjan för en hundralapp. Närheten till golfbanorna gör en kombinationsresa med golf och handler klart intressant. Sierra Golf ligger ungefär 2,5 mil väster om trestadsomradet. Postolowo finns pa samma avstand men at sydväst. Och bara en mil fran ligger alltsa den icke färdigbyggda Tower. Väljer man ett boende mitt i smeten sa handlar det om max 30 minuters bilfärd till golfbanorna. Tower, ja. Där hittade jag ännu en blivande toppänlaggning som väntar pa att intas. Jag snirklar mig fram pa smavägar och möts av en byggarbetsplats. Klubbhuset ska sta klart under 2005 och banan är egentligen redan nu spelbar. Men ägarna vill vänta ytterligare ett ar för att lata gräs och vegetation växa till sig innan spärrarna släpps. Det här blir en park- och skogsbana, par 72 pa 6 400 meter. Förutom den bana som redan i princip star klar ska ytterligare en bana plus ett hotell fa plats pa de 200 hektar som reserverats. Tillsammans med chefspron Alvin Brasseaux och greenkeepern Andy Johnson tar jag en runda – utan klubbor – och tittar ut över bitvis dramatiska hal och vatten som lovar gott. När Tower öppnas kommer nordostra Polen inte bara ha en „Tricity” i Gdańsk- Gdynia – Sopot utan ocksa en „Tricourse” i Postolowo-Sierra-Tower.