dołącz do nas

Aktualności

Nasz nowy Head Pro Dave Brough – PGA Professional

Drodzy Golfiści,

chcielibyśmy przedstawić Wam naszego nowego Head Pro Dave’a Brough – PGA Professional.

Dave od 30 lat uczy golfa na wszystkich poziomach jako PGA professional, takich jak szkolenie Mistrzów Świata Amatorów Wielkiej Brytanii i Mistrza Świata Juniorów Norwegii.
Brał udział w turniejach wysokiego szczebla, w tym w PGA Championship. Przez ostatnie kilka lat prowadził szwajcarską elitarną drużynę juniorów GJKI, która odniosła w Szwajcarii wielkie sukcesy.

Cała kariera Dave’a była poświęcona golfowi. Urodzony w Nowej Zelandii Dave podróżował po całym świecie grając i trenując golfa. Był trenerem wielu czołowych europejskich i amerykańskich golfistów amatorów i zawodowców, w tym Mistrzyni Świata Juniorek Vibeki Strensrud, a także Mistrza Amatorów Wielkiej Brytanii, Martina Thompsona.

Oto kilka opinii na temat działalności Dave’a:

„Z mojego punktu widzenia Dave jest świetnym trenerem golfa. Nie tylko przy wielu okazjach udowodnił, że potrafi zmienić utalentowanych juniorów w świetnych golfistów, ale także uczył starszych golfistów i pomagał im robić dobre postępy, co mogę potwierdzić z własnego doświadczenia.”

– Heinz F. Baur, Klub Golfowy Sempach, Szwajcaria

„Ponieważ Dave był mi znany jako odnoszący sukcesy trener Grupy Wsparcia Juniorów Centralnej Szwajcarii, od 2010 roku regularnie uczęszczałem na jego lekcje golfa. Dzięki jego umiejętnościom dydaktycznym i konsekwentnym metodom nauczania udało mu się w krótkim czasie wzbudzić moją motywację, a tym samym znacznie poprawić moje umiejętności gry w golfa. Dzięki jego wsparciu mój entuzjazm do gry w golfa znacznie wzrósł, co również miało pozytywny wpływ na wyniki.”

– Gabi Müller, Klub Golfowy Sempach w Szwajcarii

„Znam Davida od wielu lat. Po raz pierwszy pracował dla mnie, gdy byłem trenerem Yorkshire i mogę powiedzieć z całą pewnością: ma talent do gry w golfa, którego niestety po wypadku samochodowym nie zobaczymy na światowej scenie, ale jego zdolności pedagogiczne i jego talent do szkolenia juniorów jest światowej klasy, co widać, gdziekolwiek się pojawi.”

– James Ernest Scott, emerytowany PGA Professional


Lekcję golfa z PRO można zarezerwować w terminie od 7 do 10 października 2023.
Zalecamy rezerwację lekcji z dużym wyprzedzeniem, ponieważ decyduje kolejność zgłoszeń.
W celu rezerwacji zajęć lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: office@postolowo.com.

1 godzina lekcji promocyjnej kosztuje 50 EURO za 50 minut.

Our new Head Pro Dave Brough – PGA Professional

Dear Golfers,

we would like to introduce you to our new Head Pro Dave Brough – PGA Professional.

Dave for 30 years has been teaching at all levels as a PGA Professional, including training British Amateur Champions and Norwegian Junior World Champion. He has participated in high level tournaments, including the PGA Championship. Over the last few years, he has been in charge of the Swiss Elite Junior Team GJKI, which had great success in Switzerland.

Dave’s whole career has been dedicated to golf. Born in New Zealand, Dave has travelled all over the world playing and coaching golf.
David has coached many top European and American amateur and professional golfers including the Girls Junior World Champion Vibeka Strensrud and also British Amateur Champion, Martin Thompson.

Some of the opinions regarding Dave’s work:

„From my point of view, Dave is a great golf coach. Not only has he proved on numerous occasions that he can turn talented juniors into great golfers, he has also taught older golfers and helped them to make good progress, which I can confirm from my own experience . „

– Heinz F. Baur, Sempach Golf Club Switzerland

„Since Dave was known to me as a successful coach to the Junior Support Group Central Switzerland, I regularly attended his golf lessons since 2010. Thanks to his didactic skills and consistent teaching methods, he managed to arouse my motivation in a short time and thereby significantly improve my golf skills. With his Support, my enthusiasm for golf has increased significantly, which also has had a positive effect on performance.”

– Gabi Müller, Sempach Golf Club Switzerland

„I have known David for many years he first worked for me when I was Yorkshire Coach and I can tell you: he has a golfing talent which unfortunately as of his car accident we will not see on a world stage, but his teaching ability and his talent for junior training is world-class as seen wherever he goes.”

– James Ernest Scott, retired PGA Professional

Golf lesson with PRO can be booked from 7th to 10th of October.

We recommend to book a lesson well in advance as the order of bookings decides.

To book a lesson or for more information please contact us by mail: office@postolowo.com.

1 hour promotional lesson costs 50 EURO for 50 minutes.

Team Postołowo GC