dołącz do nas

Dla Firm

Sponsoring

Szanowni Państwo,

każda strategia marketingowa ma określony cel oraz wymaga odpowiednich kroków przy jej realizacji. Golf to dyscyplina skupiajaca ludzi sukcesu, świadomie kreujących własny styl życia oraz ustanowiających trendy na rynku konsumenckim. Dlatego jest coraz częsciej uwzględniany w nowoczesnych strategiach marketingowych.

Poniżej przedstawiamy niektóre z możliwych form sponsoringu na Polu Golfowym w Postołowie zazanaczając, że do każdego zamierzenia marketingowego podchodzimy indywidualnie, starając się poznać potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Zainteresowanym partnerom prezentujemy do wyboru kilka wariantów pakietów sponsorskich będących podstawą do wypracowania optymalnej strategi marketingowej.

1) Główny sponsor Klubu Postołowo GC

Pakiet uprawniający do:

 • Umieszczenia mosiężnej tabliczki z logiem sponsora na Head Stone przed wejściem do Budynku Klubowego.
 • Umieszczenia dwustronnego bilboardu o wymiarach 2 x 1 m przy wejściu głównym.
 • Umieszczenia dwóch flag na masztach przed budynkiem Klubowym.
 • Umieszczenia nazwy Sponsora na tablicach informacyjnych w Klubie oraz wszelkiej korespondencji klubowej w tym poligrafii, tabel wyników oraz list startowych turniejów organizowanych przez PGC.
 • Umieszczenia informacji o Sponsorze na stronie internetowej www.golf.com.pl jak również odnośnika do linku Sponsora.
 • Umieszczenia informacji w postaci ulotek, folderów, wizytówek w budynku Klubowym.
 • Jednodniowa rezerwacja Akademii Golfa dla organizacji Dnia Otwartego dla gości Sponsora.
 • Wolne korzystanie z Sali Konferencyjnej w terminach uzgodnionych z Klubem.
 • Zaproszenia na zawody rangi mistrzowskiej: Polish Open, European Championship, etc..
 • Dwa członkostwa w Klubie na okres trwania umowy sponsoringu.
 • Cztery członkostwa Akademii Golfa na okres trwania umowy.

2) Pakiet Sponsora Tytularnego LIGI GOLFA-POSTOLOWO

cykl rozgrywek odbywających się w każdą środę w okresie kwiecień-pażdziernik danego roku.

Sponsor, oprócz możliwości używania Tytułu w swojej kampanii marketingowej w danym roku uprawniony jest do :

 • oficjalnego nazewnictwa : np. XYZ – LIGA GOLFA – POSTOŁOWO
 • oficjalna nazwa pojawi się w mailingu turniejowym oraz na poligrafii wyników rundy po jej zakończeniu. Do maila może być dołączana aktualna oferta firmy XYZ oraz jej akcji promocyjnych .
 • umieszczanie logo firmy np. XYZ na kartach wyników , tabelach wyników , notatkach prasowych do redakcji sportowych gazet , magazynów , radia i TV .
 • umieszczenia logo firmy np. XYZ na startach rozgrywanych dołków ( tee markery )
 • uczestnictwo przedstawiciela firmy np. XYZ w ceremoniach ogłaszania wyników oraz fundowania i wręczania nagród z możliwością ekspozycji broszur informujących o produktach firmy podczas rozgrywek .
 • możliwość organizacji Gali Zwycięzców oraz uczestników LIGI pod auspicjami np. XYZ na terenie Klubu lub w Trójmieście
 • wyłączność branżowa , np. jedyna firma audytorska pośród Sponsorów LIGI
 • członkostwo Klubowe PGC na czas trwania sponsoringu .
 • Sponsor wyrazi zgodę na współuczestniczenie innych podmiotów gospodarczych w projekcie ,z wyłączeniem takich , których działalność pokrywa się w całości lub części z profilem Sponsora Tytularnego.

3) Pakiet SPONSORA TYTULARNEGO LIGI AKADEMII GOLFA Postołowo

cykl 15 turniejów w sezonie rozgrywanych na polu Par20 w niedzele.

Sponsorowi prócz Tytułu , który może zostać wykorzystany w kampanii marketingowej, przysługuje:

 • oficjalne nazewnictwo np. XYZ – LIGA AKADEMII GOLFA – POSTOLOWO
 • oficjalna nazwa pojawi się w mailingu informującym uczestników o terminie danego turnieju oraz jego wynikach po zakończeniu.
 • Do maila może być dołączana aktualna oferta firmy np. XYZ oraz jego akcji promocyjnych .
 • umieszczanie swojego logo np. XYZ na kartach wyników , tabelach wyników , notatkach prasowych
 • umieszczenia swojego logo na startach rozgrywanych dołków ( tee markery)
 • uczestnictwo przedstawiciela firmy np. XYZ w ceremoniach ogłaszania wyników oraz fundowania i wręczania nagród
 • z możliwością ekspozycji niewielkiego snack baru lub słodkiego poczęstunku dla uczestników rozgrywek .
 • możliwość organizacji Gali Zwycięzców oraz uczestników LIGI na terenie Klubu lub w Trójmieście
 • wyłączność branżowa , np. jedyna firma audytorska pośród Sponsorów LIGI
 • członkostwo Akademii Golfa na czas trwania sponsoringu .

Sponsor wyrazi zgodę na współuczestniczenie innych podmiotów gospodarczych w projekcie ,z wyłączeniem
takich , których działalność pokrywa się w całości lub części z profilem Sponsora Tytularnego.

4) Sponsoring Driving Range

Uprawienia do :

 • Umieszczenia bilboardu o dużym formacie w obrębie Driving Range.
 • Umieszczenia logo na piłkach treningowych.
 • Umieszczenia logo na flagach celowych Driving Range.
 • Umieszczenia reklamy na konstrukcji oddzielającej poszczególne stanowiska treningowe.
 • Zaproszenia na zawody rangi mistrzowskiej: Polish Open, European Championship, etc..
 • Wolne korzystanie z Sali Konferencyjnej w terminach uzgodnionych z Klubem.
 • Członkostwo w Klubie na czas trwania umowy.
 • Trzy członkostwa Akademii Golfa na czas trwania umowy.

5) Sponsoring Akademii Golfa – 6 dołków Par 20

Uprawnia do:

 • Ustawienia do 6 tablic reklamowych o wymiarach 2 x 1 m na 6 dołkach Akademii.
 • Informacji o Sponsorze na wszelkiej poligrafii związanej z Akademią Golfa jak:
 • listy startowe oraz tabele wyników zawodów, prezentacja wyników na stronach www.
 • Członkostwo w Klubie na czas trwanie umowy.
 • Dwa członkostwa Akademii Golfa na czas trwania umowy.
 • Wolne korzystanie z Sali Konferencyjnej w terminie uzgodnionym z Klubem.

6) Sponsoring dołka w najbliższej okolicy budynku Klubowego na Polu Klasy Mistrzowskiej (tzw. główny dołek).

Dołki numer: 1, 9, 10, 18

Uprawnia do:

 • Umieszczenia w okolicach Greenu lub Tee obustronnej tablicy reklamowej o określonych wymiarach: 1m wysokości oraz 2m szerokości.
 • Zamieszczenia informacji na stronie internetowej www.golf.com.pl jak również odnośnika do linku sponsora.
 • Informacji o sponsorze na tabliczce mosiężnej na kamieniu/ legendzie dołka w miejscu
 • rozpoczęcia dołka.
 • Zaproszenia na zawody rangi mistrzowskiej: Polish Open, European Championship, etc..
 • Członkostwo w Klubie na czas trwania umowy sponsoringu.
 • Możliwość wolnego korzystania z Sali Konferencyjnej w terminie uzgodnionym w Klubem.
 • W przypadku Hoteli – preferencyjne ceny Green Fee dla pakietów Tour Operatorskich.

7) Sponsoring jednego z dołków 2-8 lub 11-17 na Polu Mistrzowskim Par 72

Uprawnia do:

 • Umieszczenia w okolicach Greenu tablicy reklamowej o wymiarach 1m wysokości 2m szerokości.
 • Zamieszczenia informacji na stronie internetowej www.golf.com.pl jak również odnośnika do linku Sponsora.
 • Informacji o sponsorze na tabliczce mosiężnej na kamieniu / legendzie w miejscu rozpoczęcia dołka.
 • Zaproszenia na zawody rangi mistrzowskiej: Polish Open, European Championship, etc..
 • Hotele – preferencyjne ceny Green Fee dla pakietów Tour Operatorskich.

8) Sponsoring Putting Greenu PG

PG zlokalizowany jest przy budynku Klubowym.

Sponsor ma możliwość:

 • Umieszczenia dwustronnej tablicy reklamowej 2 x 1m przy Putting Green’ie.
 • Umieszczenia logo Sponsora na mosiężnej tabliczce na kamieniu / legendzie.
 • Umieszczenie loga na flagach na Putting Green’ie.
 • Zaproszenia na zawody rangi mistrzowskiej: Polish Open, European Championships, etc..
 • Zamieszczenia informacji na stronie internetowej www.golf.com.pl jak również odnośnika do linku Sponsora.
 • Wolnego korzystania z Sali Konferencyjnej w terminie uzgodnionym z Klubem.
 • Członkostwa w Klubie na czas trwania umowy.

9) Sponsoring Short Game Center ( Putting Green, Practice Bunker, Chipping Green.)

Sponsor ma mozliwość :

 • Umieszczenia obustronnej tablicy reklamowej 2 x 1 m w obrębie Centrum Krótkiej Gry.
 • Umieszczenie loga Sponsora na flagach na Putting Green’ie.
 • Zaproszenia na zawody rangi mistrzowskiej: Polish Open, European Championship, etc..
 • Zamieszczenia informacji o Sponsorze na stronie internetowej www.golf.com.pl jak również odnośnika do linku Sponsora.
 • Ogólnego korzystania z Sali Konferencyjnej w terminie uzgodnionym z Klubem.
 • Członkostwo w Klubie w okresie trwania umowy.

10) Umieszenie bilboardu dużego formatu na Driving Range lub Sponsors Garden

Bardzo korzystna lokalizacja dla reklam wielkoformatowych np. 5 x 3 m lub 6 x 4 m.
Reklama znajdzie się w zasięgu wzroku wszystkich graczy i odwiedzających gości.
Posiadamy profesjonalny banner o wymiarach 5×3 m na terenie Sponsors’ Garden.

11) Reklama na 1/3 modułu zadaszonej części Driving Range

Atrakcyjność tego miejsca polega na bezpośredniej bliskości budynku Klubowego; z Driving Range korzysta prawie każdy Golfista przed rozpoczęciem rundy golfa.

moduł o powierzchni ok. 15m2.

Sponsor ma możliowść:

 • Zaproszenia na zawody rangi mistrzowskiej: Polish Open, European Championship, etc..
 • Zamieszczenia informacji o Sponsorze na stronie internetowej www.golf.com.pl jak również odnośnika do linku Sponsora.

12) Reklama na jednym z sześciu dołków Akademii Golfa

Sponsor ma mozliwość:

 • Umieszczenia tablicy reklamowej w okolicach Green’u o wymiarach 2 m szerokości na 1 m wysokości.
 • Zamieszczenia informacji o Sponsorze na stronie internetowej www.golf.com.pl jak również odnośnika do linku Sponsora.
 • Zaproszenia na zawody rangi mistrzowskiej: Polish Open, European Championship, etc…

Inne formy reklamy:

 • Umieszczenie reklamy w postaci „potykacza” na tarasie budynku Klubowego oraz ulotek, folderów w Recepcji Klubu
 • Wywieszenie flagi sponsora lub jego brand’u na maszcie na parkingu lub trasie dojazdowej do Klubu
 • Umieszczenie reklamy na tylnej części głównej tablicy wyników zlokalizowanej centralnie pomiędzy Green’em 9 oraz 18 Tablica ta składa się z sześciu modułów o szerokości 2 m wysokości 3,5 m, jest widoczna dla każdego gracza kończącego rundę golfa.
 • Umieszczenia loga firmy wraz z danymi sponsora na Score Cards- Karcie Wyników
 • Reklama na wózkach golfowych elektrycznych
 • Reklama obustronna na wózkach ręcznych
 • 60 wózków, obustronna reklama o wymiarach 38 cm szerokości 10 cm wysokości.