dołącz do nas

Aktualności

Niecodzienna informacja

Drodzy golfiści. Dziś na nasą skrzynkę pocztową trafiła wspaniała informacja. Prezes naszego klubu został laureatem Polish Golf Awards w kategorii: „Najbardziej wpływowa osoba” Bardzo nam miło z tej okazji. Oto co miał do powiedzenia sam prezes:

„Dziękuje za to wyróżnienie Kapitule PGA Golf Awards i dedykuję całemu Zespołowi PGC , bez którego wsparcia i współpracy taki zaszczyt byłby niemożliwy do osiągnięcia”

William Siwek

XVII edycja PGA – Polish Golf Awards: Most Powerful

W świecie golfa pewne jednostki wyróżniają się nie tylko swoimi umiejętnościami na polu, ale także wpływem poza nim. W prestiżowym konkursie „PGA – Polish Golf Awards” z dumą wyróżniamy Williama Siwka jako laureata kategorii „Najbardziej Wpływowa Osoba”. Jego wpływ na społeczność golfową sięga daleko poza jego umiejętności jako gracza; obejmuje także jego przywództwo, wizję oraz poświęcenie dla rozwoju tego sportu.

PolishGolf

Przywództwo Williama Siwka w świecie golfa było przełomowe, kształtując krajobraz tego sportu w głęboki sposób. Jego strategiczna wizja, połączona z nieustającym zaangażowaniem w rozwój golfa, podniosła ten sport na nowe wyżyny, inspirując przy tym niezliczonych ludzi.

W tym wprowadzeniu składamy serdeczne gratulacje Williamowi Siwkowi i uznajemy istotną rolę, jaką odgrywa on w kształtowaniu przyszłości golfa. Jako zwycięzca kategorii „Najbardziej Wpływowa Osoba”, jego wpływ będzie nadal rezonować w społeczności golfowej przez wiele lat.

———————————-


In the realm of golf, certain individuals stand out not only for their skill on the course but also for their influence off it. In the esteemed „PGA – Polish Golf Awards,” we proudly recognize William Siwek as the recipient of the „Most Powerful Person” category. His impact on the golfing community goes beyond his prowess as a player; it extends to his leadership, vision, and dedication to advancing the sport.

William Siwek’s leadership in the golfing world has been transformative, shaping the landscape of the sport in profound ways. His strategic vision, coupled with his tireless advocacy for golf development, has elevated the sport to new heights and inspired countless individuals along the way.

In this introduction, we extend our sincere congratulations to William Siwek and acknowledge the significant role he plays in shaping the future of golf. As the winner of the „Most Powerful Person” category, his influence will continue to resonate throughout the golfing community for years to come.