dołącz do nas

Aktualności

Zmiana w regulaminie Morskiej Ligi Golfa Postołowo

Uprzejmie informujemy, że na spotkaniu w dniu 5 czerwca br. Komitet Turnieju przyjął następujące ustalenia:

1. W zakresie Regulaminu Turnieju:

W punkcie „5. Format turnieju, tees:” podpunkt d) wykreśla się zapis „natomiast gracz nie może mieć więcej takich rund niż 4,” pozostawiając następujące brzmienie:

d) warunkiem zaliczenia rundy środowej jest rozegranie rundy w grupie minimum 3 osobowej, w sytuacji losowej można zaliczyć do turnieju grupy 2-osobowe, z zastrzeżeniem, iż każda taka runda będzie odnotowana;”

2. W zakresie promocji Turnieju:

Dla graczy biorących udział w MLGP2024 dopuszcza się możliwość zakupu pakietu 10 gier w kwocie 2250 zł; pakiet może być realizowany tylko i wyłącznie w ramach rozgrywek Morskiej Ligii Golfa Postołowo 2024.

Pozdrawiamy,

Postołowo Golf Team