dołącz do nas

LIGA AKADEMII GOLFA 2014

Seria rund turniejowych w sezonie -start 30.3.2014.

REGULAMIN

Formuła turnieju: Turniej otwarty dla początkujących graczy nie posiadających karty HCP z HCP niższym aniżeli 36,0; rozgrywany na 18 dołkach AG (3 rundy po 6 dołkow). Gracz winien zaawizować uczestnictwo w rozgrywce ligowej przed startem.

Liczba uczestników danej rundy limitowana jest do 32 graczy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Gracze startują z aktualnego Handicapu Akademii Golfa( HCP-AG) a rozpoczynający z HCP 54 (po 3 uderzenia extra na każdym dołku).

Formuła Stableford netto , pełny handicap

Podnosimy piłkę jeśli na danym dołku mamy więcej aniżeli 9 uderzeń.

Po Turnieju następuje aktualizacja HCP-AG uczestników.

Gracze powinni zamarkować swoje piłki.

Gracze wymieniają się Score Card’ami. Każdy gracz notuje wyniki partnera w rubryce PLAYER oraz swe własne w rubryce MARKER.

Zgłoszenia do turnieju emailem sekretariat@postolowo.com lub telefonicznie 586837100 lub osobiście 30 min przed startem pierwszego flight’u.

Organizator Turnieju: Sekretariat PGC

Punkty zdobyte w każdym z cyklicznych turniejów zaliczane będą do punktacji: LIGI AKADEMII GOLFA 2014.

Za zajęcie pierwszego miejsca w Turnieju gracz otrzymuje 20 pkt., II miejsce – 15 pkt., III Miejsce- 12 pkt., IV- 10 pkt., V- 9 pkt.,
VI- 8 pkt., VII- 7 pkt., VIII- 6 pkt., IX- 5 pkt , X- 4 pkt , IX-3 pkt , XII-2 pkt, wszyscy pozostali gracze- 1 pkt. W punktacji końcowej liczy się suma punktów zdobytych w dziesięciu najlepszych rundach ligowych w sezonie. Runda finałowa liczona będzie podwójnie tzn. w punktacji Ligi uwzgledni się podwójną ilość punktów zdobytych w rundzie finałowej.

Sędzia zawodów: sędzia PGA Polska Grzegorz Kozłowski , tel. 784-080-143
Opłata za grę: Green Fee PLN 70,- plus opłata turniejowa PLN 10,- = łacznie PLN 80,-

Ogłoszenie wyników w Kafeterii Budynku Klubowego 30 minut po zakończeniu gry ostatniej grupy (flight’u) oraz w Internecie: www.postolowo.com pod ikonką Turnieje

Zwycięzca każdej rundy otrzymuje nagrodę: I- miejsce -GF na polu mistrzowskim PAR 72, II-miejsce- GF na Akademię Golfa.

Zwycięzca Ligi Akademii Golfa otrzyma dyplom Mistrza Akademii Golfa 2014 oraz nagrodę : prawo gry na polu PAR20 w roku następnym. Jeśli zwycięzcą jest tryumfator Ligi AG z lat poprzednich nagroda ta, z uwagi na cel LIGI, przechodzi na kolejnego zawodnika, który zajął najwyższe miejsce w rozgrywkach.

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy przewidziano również za miejsca II i III-ie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozgrywek . W przypadku zmiany terminu organizator poinformuje uczestnikow oddzielnym komunikatem z maksymalnym możliwym wyprzedzeniem.

Życzymy dobrej gry i wielu sportowych wrażeń.