dołącz do nas

Regulamin LIGA GOLFA 2014

Do punktacji LIGI zaliczonych zostanie 10 najlepszych wyników rund ligowych stb. netto w sezonie

  1.  Forma turnieju: Turniej otwarty, rozgrywany co środę, format: STB netto, limit HCP: 36.Tee: niebieskie dla mężczyzn, czerwone dla kobiet. Współczynnik przeliczeniowy

Handicapu uczestników Ligi Akademii posiadających Zieloną Kartę oraz HCP Akademii mniejszy aniżeli 21,0  wynosi  15,0 , czyli np. HCP 18 Ligi

Akademii Golfa= 33,0 na polu PAR 72. Max. HCP gry zawodników Ligi Akademii lub posiadaczy Zielonej Karty wynosi 36.

Zawodnik winien być zarejestrowany w bazie danych PZG Eagle lub innego zagranicznego Związku Golfa oraz

posiadać aktualną kartę handicapową, Zieloną Kartę, bądź być uczestnikiem Ligi Akademii Golfa- Postołowo.

Rundy turniejowe rozgrywane są co środę od 16.04 do 2.10 2014, start w godzinach  8:00 – 15:30, po uprzedniej

rejestracji w Biurze Klubu i pobraniu turniejowej karty wyników.

2. Każda gra ( flight) powinna liczyć przynajmniej trzech zawodników. W skrajnych przypadkach Organizator może dopuścić

gre dwuosobową, jednak warunkiem jest aby przynajmniej jeden uczestnik posiadał dokladny HCP nie większy aniżeli 18,0.

Wyniki rund turniejowych aktualizują HCP gracza.

Turniej oparty na aktualnych przepisach i regułach R&A, w tym przepisach dotyczących dozwolonego sprzętu: dozwolone piłki,

kije, dalmierze, etc…

Gracze Akademii Golfa posiadajacy Zielona Karte, a  nie posiadający Kart Handicapowych,  mogą rozgrywać rundy ligowe jedynie

jeśli ich marker posiadaja aktualną Kartę Handicapową.

Zwycięzcy Ligi Golfa 2014 (3 pierwsze miejsca) muszą posiadać 22.10.2014  aktualne  karty handicapowe.

W przypadku niewypelnienia tego rygoru tytuł i nagroda przechodzą na następnego gracza w tabeli.

 3. Punktacja Turnieju: suma 10 najlepszych wyników rund ligowych w sezonie  w  formule:

zwycięzca rundy -20 pkt., II miejsce -15 pkt., III miejsce-12 pkt., IV-10 pkt., V-9 pkt., VI- 8 pkt., VII- 7 pkt ., VIII- 6 pkt., IX-5 pkt.,

miejsce X- 4 pkt., XI- XX-  3 pkt., XXI-L= 2 pkt , powyżej L ( 50)- 1 pkt

4. Rozgrywka finałowa  22.10.2014: punktacja podwójna.

W przypadku remisu zwyciezcą będzie zawodnik wyłoniony podczas gry w systemie „sudden death” na dolkach 1,2,3,18,1,2 ..etc.

 

5. Opłata Turniejowa: 200,- PLN (160,- PLN posiadacze karty FP). Zawodnicy po rozegraniu w Postolowie pierwszych 5 rund golfa w roku

mogą na wniosek uzyskać kartę Frequent Player ( FP) uprawniająca do preferencyjnej ceny green fee (automatyczna kwalifikacja graczy,

którzy uczestniczyli w minimum 5 rundach Ligi Golfa PGC w 2013 r.).

Członkowie  PGC- opłata turniejowa- 10,- PLN / rundę.

Żeton dla uczestnika rozgrywki ligowej: 15,- PLN  ( 50 pilek)

6. Zgłoszenia udziału: brak rygoru (come & play), z zachowaniem reguły gier minimum trzy osobowych. Poczawszy od 1.07.2014 pierwszych

10 graczy tabeli LIGI proszonych jest o wcześniejsze awizowanie w Recepcji Klubu przewidywanej godziny startu.

Email: sekretariat@postolowo.com lub telefonicznie (58) 683 71 00

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania składów flight’ów.

7. Wyniki rund turniejowych: dzień po rozgrywkach na stronie  www.golf.com.pl / Turnieje/ LIGA GOLFA Wyniki /.

Wyjątki: konieczność rozpatrzenia  ewentualnych  protestów.

8. Sędzia zawodów: sędzia PGA Polska  kol. Grzegorz Kozłowski , tel. kom. 784-080-143

9. Organizator: Sekretariat PGC

10. Nagrody:

  • I-Miejsce:  Puchar+Dyplom i Tytuł Mistrza LIGI Golfa Pomorza 2014
  • II-Miejsce: Dyplom i Tytuł I-V-Mistrza LIGI Golfa Pomorza 2014
  • III-Miejsce:Dyplom i Tytuł II-V Mistrza LIGI Golfa Pomorza 2014