dołącz do nas

Wyniki PTM 2015

 Termin

12.07

02.08

09.08

16.08

13.09

Gospodarz

Postołowo

Sand Valley

Mazury

Tokary

Sierra

Para 1

Mazury

Mazury

Postołowo

Mazury

Mazury

Sand Valley

Sierra

Sierra

Postołowo

Tokary

Para 2

Sierra

Postołowo

Sand Valley

Sand Valley

Postołowo

Tokary

Tokary

Tokary

Sierra

Sand Valley

WYNIKI